Van het parochiebestuur

Uitnodiging voor visieavond

Zo aan het eind van de zomerperiode begint alles weer op gang te komen. Veel mensen zijn met vakantie geweest en komen weer terug. Het nieuwe parochiƫle werkjaar begint. Werkgroepen komen weer bijeen, alles neemt weer zijn normale gang. Hopelijk met medeneming van de in de zomer opgedane energie. We hopen dat iedereen die op vakantie was een fijne vakantie heeft gehad en voor degenen die thuis waren, we hopen dat u een goede zomerperiode gehad heeft.

Waar we komend najaar ook weer mee verder gaan is het nadenken over de vraag wat voor parochie wij willen zijn en wat daarvoor nodig is. Afgelopen voorjaar zou er een bijeenkomst plaatsvinden om hierover met elkaar van gedachten te wisselen. Deze kon helaas niet doorgaan wegens ziekte, maar uitstel is geen afstel. Er is een nieuwe datum geprikt, en wel 1 oktober om 20.00 uur in de ontmoetingsruimte bij de Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming kerk in Vogelenzang.

Op deze avond gaan we met elkaar in gesprek over de vraag hoe wij onze boodschap (nog) beter kunnen verkondigen en wat voor activiteiten daarbij horen. Hoe bereiken we mensen die wellicht wat verder van de kerk afstaan? Dit alles begint bij de vraag wat voor parochie wij willen zijn.

Deze avond is dus geen informatieavond, maar nadrukkelijk tweerichtingsverkeer. We willen met elkaar in gesprek, nadenken over de toekomst van onze parochies en koers bepalen. We hopen dat u met ons mee wilt denken. U bent van harte uitgenodigd.